بیمه آتش سوزی

بیمه منازل مسکونی – بیمه مراکز صنعتی – بیمه مراکز غیر صنعتی

خانه و اثاثیه شما میتواند بخش مهمی از سرمایه و دارایی شما در زندگیتان باشد. با بیمه نامه های منازل مسکونی سامان میتوانید امنیت این سرمایه ارزشمند را تامین کنید .

موارد تحت پوشش این نوع بیمه نامه شامل ساختمان ،تاسیسات و اثاثیه موجود در منازل مسکونی به همراه مشاعات و مشترکات آنها می باشد.

با این بیمه نامه میتوانید خانه خود را در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار- زلزله – طوفان – ترکیدگی لوله آب – سرقت با شکست حرز – ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف – سقوط هواپیما و … بیمه کنید.

بیمه سامان با ارائه طرح های مناسب حداکثر پوشش قابل ارائه در برابر خطرات را در اختیار شما قرار می دهد .

از ویژگی های مهم این طرح ها، عدم نیاز به بازدید در طرح های خانه امن و جامع خانوار برای صدور میباشد که روال خرید بیمه نامه را ساده تر می نماید و بیمه نامه آتش سوزی بر اساس اطلاعاتی که بیمه گذار اعلام مینماید صادر خواهد شد.

بیمه آتش سوزی مسکونی

بیمه آتش سوزی مسکونی خانه امن با پوشش سرقت

بیمه آتش سوزی صنعتی

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی

بیمه آتش سوزی انبار