پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی چیست؟

زلزله و آتشفشان ، سیل و طغیان آب ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران ، طوفان و تندباد ، سقوط هواپیما ، نشت و ریزش و رانش زمین ، برخورد جسم خارجی ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی ، دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی ، شکست شیشه ، سرقت با شکست حرز ، هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات ناشی از خسارت ، شورش و آشوب و بلوا

 اگر آتش سوزی یا سرقت در اثر سهل انگاری بیمه گذار اتفاق بیافتد، آیا خسارت پرداخت میشود؟

طبق ماده ۲۷ شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی ، هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی روی داده باشد ، بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجه تقصیر وی کاهش دهد .

 اگر در اثر تورم ارزش مالی مورد بیمه چند برابر شود، آیا خسارت به قیمت روز پرداخت میشود؟

خیر ، حداکثر تعهد بیمه گر جهت جبران خسارت های احتمالی سرمایه بیمه نامه می باشد . در چنین مواقعی لازم است بیمه گذار مراتب افزایش سرمایه را کتباً به بیمه گر اعلام نماید تا با صدور الحاقیه و پرداخت حق بیمه اضافی تعهدات بیمه نامه کامل گردد در غیر اینصورت علاوه بر اینکه تعهدات بیمه گر از سرمایه بیمه شده تجاوز نمی کند ، قاعده نسبی سرمایه نیز اعمال گردیده و از مبلغ خسارت کسر می گردد .

 آیا قیمت مغازه یا انبار در تعیین حق بیمه موثر است؟

بله ، حق بیمه بر مبنای نرخ تعیین شده توسط بیمه گر و سرمایه مورد بیمه تعیین می گردد . لذا هر چه سرمایه بیشتر باشد حق بیمه بیشتری نیز از جانب بیمه گذار می بایست پرداخت گردد .

 آیا این بیمه خسارت وارد شده به همسایگان را پوشش میدهد و یا باید بیمه نامه دیگری خریداری کرد؟

در این مورد لازم است پس از تهیه بیمه نامه آتش سوزی ، بیمه نامه مسئولیت آتش سوزی در قبال همسایگان نیز خریداری گردد .

 اگر انبار یا مغازه عمدا به آتش کشیده شود، آیا خسارت پرداخت میشود؟

اگر خسارت ناشی از عمد بیمه گذار یا کارکنان وی باشد ، غیر قابل پرداخت است اما در صورت عمد اشخاص ثالث بیمه گر خسارت بیمه گذار را پرداخت نموده و حق مراجعه بیمه گذار به مقصر حادثه با وکالتنامه به بیمه گر منتقل شده و بیمه گر می تواند تا حدودی که خسارت را به بیمه گذار پرداخت نموده است از مقصر حادثه مطالبه نماید .

 آیا انبار های قدیمی که از نظر موارد ایمنی کامل نیستند، بیمه میشوند؟

اگر از محل مورد بیمه بازدید بعمل آید و توصیه های ایمنی مورد نظر بیمه گر در محل مورد بیمه انجام شود ، بیمه نامه صادر می گردد . در غیر اینصورت خیر

 آیا اجناس قابل اشتعال مشمول اضافه نرخ میشوند؟

در بیمه نامه آتش سوزی نرخ حق بیمه با توجه به نوع فعالیت شغلی و تراکم ریسک منطقه محل مورد بیمه تعیین می شود . لذا برای کالاها یا فعالیت ها با ریسک بالاتر نرخ بیشتری نیز اعمال می گردد .

 اگر در اثر نشت آب به داخل انبار به اجناس خسارت وارد شود ، آیا بیمه آتش سوزی خسارت آن را پرداخت میکند و یا بیمه دیگری به آن تعلق می گیرد؟

در صورتیکه نشت آب بر اثر ترکیدن لوله های آب محل مورد بیمه بوده و بیمه نامه نیز دارای این پوشش باشد ، خسارت قابل پرداخت می باشد .