آیا حوادث رانندگی نیز تحت پوشش این بیمه نامه هستند؟

بله

 این بیمه نامه برای چه کسانی مناسب است؟

برای همه اما محدودیت سنی تا ۷۵ سال دارد

 آیا افرادی که دارای نقص عضو هستند میتوانند از این بیمه نامه استفاده کنند؟

در صورت موافقت پزشک معتمد با احتساب اضافه نرخ این افراد میتوانند از بیمه نامه حوادث انفرادی استفاده کنند.

 حداکثر سقف تعهدات سالیانه از کارافتادگی بیمه نامه حوادث چقدر است؟

بسته به موافقت مدیریت سرمایه فوت ونقص عضو تا ۴۰۰میلیون ریال می باشد.

 آیا افراد تحت تکفل بیمه گذار هم میتوانند از پوشش های بیمه نامه حوادث استفاده کنند؟

خیر توصیه می شود بیمه نامه حوادث خانواده تهیه کنند.

 پرداخت هزینه پزشکی ناشی از حوادث بیمه شدگان بیمه حوادث انفرادی در خارج از کشور به چه صورتی می باشد ؟

هزینه پزشکی ناشی از حوادث پس از بررسی پرونده پزشکی بیمه گذار در ایران و حداکثر تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت میشود.