آیا خسارت فوت بر اثر بیماری در بیمه عمر گروهی پرداخت می شود؟

ابتلا به بیماری های صعب العلاج که زمان شروع آن پیش از زمان اخذ بیمه باشد جزء استثنائات این بیمه است و خسارت در این حالت غیر قابل پرداخت است.

 حداقل تعداد نفرات جهت این بیمه نامه چقدر است ؟

حداقل ۲۰ نفر و لازم است مشخصات کامل شناسنامه ای افراد ارائه گردد.

 مدت زمان بیمه های عمر و حوادث گروهی چقدر است ؟

مانند اکثر بیمه ها گروهی یکساله میباشد.

 آیا هزینه های درمانی در بیمه نامه حوادث گروهی قابل پرداخت است ؟

در این بیمه نامه آیتمی به نام ” هزینه پزشکی وجود دارد” که فقط هزینه های درمان ناشی از وقوع حادثه در زمان بیمه را پوشش می دهد. حداکثر سقف این پوشش ۱۰% سرمایه فوت می باشد و حق بیمه آن جداگانه محاسبه میشود.

 آیا بیمه ی عمر شامل بیمه ی خدمات درمانی و تکمیلی هم میشود؟

خیر

 مدارک مورد لزوم جهت پرداخت خسارت در بیمه عمر اعلام نمایید ؟

الف ) گواهی فوت صادره از طرف پزشک معالج یا پزشکی قانونی
ب ) گواهی وفات
ج ) گزارش مشروع حادثه ( در صورت وقوع حادثه ) از مقامات ذیصلاح .
د ) فتوکپی برابر با اصل از کلیه صفحات شناسنامه .
ذ ) فتوکپی گواهی نامه رانندگی ( در صورتیکه علت حادثه تصادف و بیمه شده هنگام حادثه مسئولیت وسیله نقلیه مورد نظر را بعهده داشته باشد .
در بیمه های گروهی مدارک زیر نیز مورد نیاز است .
الف ) نامه اعلام خسارت از طرف بیمه گذار

 پس از وقوع خطر ( فوت – نقص عضو و یا هزینه پزشکی ) وظیفه بیمه گذار چیست ؟

بلافاصله پس از وقوع خسارت ( ظرف مدت ۵ روز در صورت وقوع حادثه و ۱۵ روز در صورت وقوع فوت عادی) مراتب را به شرکت بیمه اعلام و متعاقبا نسبت به تکمیل مدارک اقدام نماید .

 غرامت فوت در وجه چه کسی پرداخت می شود ؟

بیمه گذار موظف است هنگام خرید بیمه نامه ذینفع ( استفاده کننده یا استفاده کنندگان ) را تعیین نماید و در صورت مشخص نبودن استفاده کنندگان سرمایه بیمه نامه بین وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد