جراحی لیزیک تحت پوشش می باشد؟

در طرح هایی که پوشش عیوب انکساری را دارند تحت پوشش می باشد.

 برای پرداخت هزینه لیزیک چه شماره چشمی تحت پوشش می باشد ؟

جبران هزینه‌های جراحی مربوط‌به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر درجه نزدیک‌بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به‌علاوه نصف آستیگمات‌) ۳ دیوپتر یا بیشتر باشد.

 در بخش نازایی تحت پوشش می باشد؟IVF جراحی

در طرح هایی که پوشش نازایی و ناباروری دارند ، اعمال جراحی مرتبط، IUI ، ZIFT ، GIFT ، میکرواینجکشن و IVFو طبق شرایط خصوصی با ۹ ماه دوران انتظار قابل پرداخت می باشد.

 کیست مویی تحت پوشش درمان می باشد یا خیر؟

بله-در صورت تایید پرونده توسط کارشناس مربوطه، تحت پوشش می باشد.

 هزینه غربالگری تحت پوشش درمان خانواده می باشد؟

خیر- تحت پوشش نمی باشد.

 تخفیف ۱۰% به بیمه های طرح نسیم و پایه تعلق می گیرد؟

خیر حق بیمه طرح نسیم شامل تخفیف نمی شود. طرح پایه نیز ارائه نمی گردد.

 حت پوشش می باشد؟IUI جراحی

در طرح هایی که پوشش نازایی و ناباروری دارند ، اعمال جراحی مرتبط، IUI، ZIFT، GIFT ، میکرواینجکشن و IVFو طبق شرایط خصوصی با ۹ ماه دوران انتظار قابل پرداخت می باشد.

 دروه انتظار نازایی چقدر است؟

۹ ماه

 فقط جراحی نازایی شامل دروه انتظار می شود؟ ویزیت و دارو هم دوره انتظار دارد؟

در طرح هایی که پوشش نازایی و ناباروری دارند ، اعمال جراحی مرتبط، IUI، ZIFT، GIFT ، میکرواینجکشن و IVFو طبق شرایط خصوصی با ۹ ماه دوران انتظار قابل پرداخت می باشد.

 شخصی که باردار می باشد، تحت پوشش قرار می گیرد؟ هزینه زایمان و بستری پرداخت می شود؟

در صورت تائید وضعیت و سلامت بارداری توسط پزشک معتمد شرکت بیمه سامان میتواند تحت پوشش می باشد- هزینه زایمان به جهت داشتن ۹ ماه دوران انتظار،غیر قابل پرداخت می باشد.

 راحی دیسک گردن تحت پوشش است؟

بله-در صورت تایید پرونده توسط کارشناس مربوطه، تحت پوشش می باشد.

 یا ماما دستور سونو یا آزمایش بدهد پرداخت می شود یا نیاز به دستور متخصص زنان می باشد؟

طبق دستورالعمل تامین اجتماعی فقط تعداد معدودی آزمایش توسط ماما مورد قبول است فقط دستور سونوگرافی بارداری آن هم در ۳ استان اصفهان ، اردبیل و گلستان مورد قبول است.

 فیزیوتراپی توسط پزشک عمومی دستورش صادر شور پرداخت می شود؟

بله

 اگر دستور پزشک برای دارو بصورت آزاد باشد پرداخت می شود یا باید حتما در دفترچه باشد(برای بیمه گذارانی که هنگام صدور دفترچه بیمه پایه داشته اند؟)

بله- بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه‌گر اول و طبق جدول فارماکوپه قابل پرداخت می باشد.

 انحراف بینی تحت پوشش می باشد؟

در صورت تایید پزشک معتمد با رویت مدارک پزشکی و معاینه حضوری قبل از عمل قابل پرداخت است.

 جراحی سینوس تحت پوشش می باشد؟

در صورت تایید پزشک معتمد با رویت مدارک پزشکی و معاینه حضوری قبل از عمل قابل پرداخت است.

 هزینه داروهای خارجی پرداخت می شود؟

داروها بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه‌گر اول و طبق جدول فارماکوپه قابل پرداخت می باشد

 جراحی های لاغری تحت پوشش است(برای کسانی که به تشخیص پزشک نیاز به جراحی داشته باشند؟)

در صورت تایید پزشک معتمد با رویت مدارک پزشکی و معاینه حضوری قبل از عمل قابل پرداخت است.

 جراحی دندان عقل تحت پوشش می باشد؟ جزء دندانپزشکی یا جراحی ها؟

بله تحت پوشش می باشد و از سقف دندانپزشکی قابل پرداخت می باشد.

 جراحی فتق تحت پوشش است؟

در صورت تایید پزشک معتمد با رویت سونوگرافی قبل از عمل و معاینه بیمار