چگونه هزینه های درمان خود را در هنگام بروز بیماری یا حوادث جبران کنیم؟

به واسطه ارتباط با افراد از اقشار مختلف جامعه دغدغه های زیادی را میبینم ، غصه ها و دردهای زیادی را می‌شنوم که در برخی موارد جز همدلی و همدردی کاری از من ساخته نیست چرا که علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد . افراد زیادی بعد از بروز…