بیمه آتش سوزی مسکونی خانه امن با پوشش سرقت

48,600 تومان972,000 تومان

پاک کردن
شناسه محصول: نامعلوم دسته:

توضیحات

تعهدات بیمه گر:

خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سيل، سرقت با شکست حرز، مسئوليت در قبال اشخاص ثالث )همسایگان مجاور(، غرامت فوت، نقص عضو و

هزینه معالجه بيمه گذار و خانواده در محل مورد بيمه، هزینه اجاره و اسکان موقت بيمه گذار و خانواده.

با پرداخت حق بیمه سالانه به مبلغ  ۴۸۶.۰۰۰ ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) با سرمایه های به شرح ذیل تحت

پوشش قرار خواهید گرفت.

۱- ساختمان، تاسیسات و اثاثیه در مقابل خطرات آتش سوزی، صاعقه و انفجار، سیل

۱۱– ساختمان و تاسیسات با سرمایه: ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱-۲-سرمایه با اثاثیه: ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲- اثاثیه منزل در مقابل خطر سرقت طبق فهرست مندرج در پشت برگه پیشنهاد تا مبلغ: ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳- خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث در نتیجه وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ: ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۴- فوت و نقص عضو در اثر حوادث مورد بیمه :

۱۴– برای یک نفر حداکثر تا مبلغ: ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲۴– برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۵- هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه بر اثر حوادث مورد تعهد:

۱۵– برای یک نفر حداکثر تا مبلغ: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲۵– برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۶– حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضاء خانواده در محلی دیگر در صورتی که محل مورد

بیمه به علت وقوع خطرات حریق، صاعقه، انفجار و سیل قابل سکونت نباشد:  ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال